Bazy danych i Java

Dzisiaj na wykładzie z baz danych zostałem zasypany przez kolegę – Mariusza C. (Cypis) stosem pytań dotyczących właśnie baz danych SQL, jak i trochę sposób łączenia poprzez Sun JAVA.
1. Po pierwsze:
Nie każdy hosting www, który udostępnia bazę danych SQL ma opcję dostępu do ich bazy z zewnątrz. W 99% niestety tylko wewnątrz konta można korzystać z bazy, wpisując przy instalacji skryptów w pole host: localhost
2. Po drugie:
Do połączenia z bazą danych nie wystarczy tylko i wyłącznie host i port
3.
Aby połączyć się poprzez aplet java należy skorzystać z tego kodu:

import java.sql.*;
public class Connect
{
public static void main (String[] args)
{
Connection conn = null;
try
{
String userName = "testuser";
String password = "testpass";
String url = "jdbc:mysql://localhost/test";
Class.forName ("com.mysql.jdbc.Driver").newInstance ();
conn = DriverManager.getConnection (url, userName, password);
System.out.println ("Database connection established");
}
catch (Exception e)
{
System.err.println ("Cannot connect to database server");
}
finally
{
if (conn != null)
{
try
{
conn.close ();
System.out.println ("Database connection terminated");
}
catch (Exception e) { /* ignore close errors */ }
}
}
}
}

ewentualne z tego:
String userName = "testuser";
String password = "testpass";
String url = "jdbc:mysql://localhost/test?user="
+ userName
+ "&password="
+ password;
Class.forName ("com.mysql.jdbc.Driver").newInstance ();
conn = DriverManager.getConnection (url);

A potem wystarczy tylko:
Statement s = conn.createStatement ();
int count;
s.executeUpdate ("DROP TABLE IF EXISTS animal");
s.executeUpdate (
"CREATE TABLE animal ("
+ "id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,"
+ "PRIMARY KEY (id),"
+ "name CHAR(40), category CHAR(40))");
count = s.executeUpdate (
"INSERT INTO animal (name, category)"
+ " VALUES
+ "('snake', 'reptile'),"
+ "('frog', 'amphibian'),"
+ "('tuna', 'fish'),"
+ "('racoon', 'mammal')");
s.close ();
System.out.println (count + " rows were inserted");

i gotowe – aplikacja Java, która łączy się i wywołuje zapytania jest gotowa :]

Można nazwać to jako „Kurs łączenia Java i MySQL” ;)

Powodzenia